Kick-off in Helsinki 7.–8.11.2012

OFF-THE-RECORDS, INTERNATIONAL MEETING IN HELSINKI 7.–8.11.2012

Metropolia University

The student doctors are screening an open-supplier program that combines geolocation and cell phone development with social media marketing and opened-foundation technology buy essay cheap The university or college graduated pupils its top class in 1976. The other calendar year, it confirms enhanced instruction packages in orthodontics, dental pathology, common use and periodontics

of Applied Sciences, Faculty of Culture and Creative Industries
Hämeentie 161, Helsinki

Off-the-records organizes 8.11.2012 an international meeting and seminar on the subject “Lifelong and non-formal learning as part of the education of culture and creative industries”. The seminar will be held at Metropolia University of Applied Sciences, Hämeentie 161, Helsinki, Finland. Welcome!

 

PROGRAMME

Wednesday 7.11.2012

8.30–12.00 Programme of Uusimaa day In Metrpolia (in finnish)
www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Kulttuuri/Kuul-fileitä/Kulttuuri_rakentaa_uutta_maata.pdf

12.00  Welcome to Off-the-Records meeting and introduction, Metropolia, Hämeentie 161, meeting room 2007

Lunch

13.30–14.30 Welcome to Metrpolia Introduction / Introduction of Metropolia workshops of the day
www.metropolia.fi/koulutusohjelmat/kulttuuri-ja-luova-ala

15.00  Museum of Technology
www.tekniikanmuseo.fi

Bus transport from Museum of Tecnology

16.15  Youth Activity Center Happi
happi.nettiareena.fi

17.00 Annantalo Arts Centre for children and young people
www.annantalo.fi

18.00 Cultural Arena Gloria
nuoriso.hel.fi/gloria

19.00 Päivälehti Museum – The history of journalism and printing techniques
Evening Buffet
www.paivalehdenmuseo.fi

 

Thursday 8.11.2012
Metropolia, Hämeentie 161, room 150

09.30–11.00 Off-the-Records – Steering Committee meeting 1

11.00 –1300 Off-the-Records timetable and partners – plans
ESF-programme 2014–2020, Taina Lommi / Centre for Economic Development, Transport and the Environment
Life Long Learning Programme 2014–2020, Greetings from CIMO

13.00–14.00 Lunch

14.00–15.00 LLP KA3 applicants meeting – application and LLP programme for 2013–2014

 

OFF-THE-RECORDS STEERING COMMITTEE MEETING 1
8.11.2012 at 9.30
Metropolia University of Applied Sciences, Faculty of Culture and Creative Industries, Hämeentie 161, room 150

 1. Opening of the Streering Committee meeting
 2. Aims and content of the Off-the-Records project
 3. Greetings of the financier
 4. Introduction of the memebers of the Steering Committee
 5. Timetable for the project workshops and the seminar in 2013
 6. Other upcoming issues
 7. Next Off-the-Records Steering Group will be in Tallinn at 2pm 11.12.2012

 

The following national and international collaborative institutions will be invited to the seminar:

Kultuurikatel / Tallinn Creative Hub
Tallinn City Sports and Youth Department
Tallinn University, Baltic Film and Media School
Estonian Academy of Art, Open Academy
Avastusõpe MTÜ
Estonian Institute in Finland

Kulturhuset, Culture Department, City of Stockholm
Kulturskolan, Culture Department, City of Stockholm

Foundation Riga 2014
Centre of Creative Learning ”Annas 2”, Riga
Latvian Academy of Culture, Riga
University of Latvia, Institute of Philosophy and Sociology, Riga

Jugend- und Familienstiftung des Landes Berlin

Instituto Luigi Sturzo, Roma

The following departments of City of Helsinki:
Culture Department, Youth Department, Art Museum, City Museum, City Archive, City Theatre, Library

Other participants:
Uusimaa Centre for Economic Development, Transport and the Environment
Centre for International Mobility CIMO
Administration Centre, City of Helsinki

 

OFF-THE-RECORDS-TAPAAMINEN 7.–8.11.2012

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Kulttuuri ja luova ala
Hämeentie 161, 00560 Helsinki

 

”Digitalisoituminen, globalisaatio ja kulutustottumusten muutokset ovat tuoneet uusia haasteita kulttuurialalle ja luoville aloille. Luovilla aloilla, joita ovat mm. arkkitehtuuri, taidekäsityö, kulttuuriperintö, muotoilu, festivaalit, muoti, elokuva, musiikki, esittävät ja kuvataiteet, kirjastot, julkaisutoiminta, radio ja televisio, työskentelee jopa 8,5 miljoonaa ihmistä Euroopassa. Näiden alojen osuus EU:n BKT:stä on n. 4,5 %, ja niillä on suuri merkitys myös muille aloille, joiden innovoinnissa luovuudella ja designilla on entistäkin keskeisempi sija.” Cimo.fi/Uutiset 26.9.2012

Off-the-Records on Metropolia ammattikorkeakoulun kansainvälinen esr-hanke. Hankkeessa kerätään nonformaalin oppimismallin kansainvälisiä käytänteitä yhteistyökaupunkeina Tukholma, Tallinna, Riika, Berliini ja Rooma.

Tiedon tuottaminen, jakaminen, sen oppiminen ja opettaminen muuttavat muotoaan: oppimisesta tulee teknologiavälitteistä ja oppimista tulee tarkastella yksilön, ryhmän ja organisaation tasolla. Elinikäinen oppiminen on paitsi mahdollisuus, myös välttämättömyys. Yhdessä tekeminen ja nonformaali oppiminen ovat kulttuurin ja luovan alan päivittäistä työarkea. Kehittyvä teknologia muuntaa oppimisen muotoja sekä sumentaa osaltaan formaalisen oppimisen alaa ja rajapintoja. Metropolia ammattikorkeakoulu kehittää elinikäisen ja nonformaalin oppimisen mallin sitomista opetussuunnitelmiinsa ja opetuskokonaisuuksiinsa.

Off-the-Records hankkeen pohjana on Helsingin kaupungin Myötätuulessa-hanke sekä Metropolia ammattikorkeakoulun kulttuurialan esr-hankkeet kuten Medios, Reititin ja Vyyhti. Myötätuulessa-hankkeen tarkoituksena on ollut digitaalisten taitojen opettaminen kaupungin nuorisotyöntekijöille yhdessä tekemällä työssäoppimisen keinoin. Hankkeessa digitaalisiin taitoihin kuuluivat mm. valokuvaus, kuvankäsittely ja graafinen suunnittelu (Photoshop, Illustrator, InDesign), videokuvaus ja videoeditointi (Final Cut Pro, Premiere jne) ja verkkosivujen toimittaminen, sisältäen verkkojuttujen kirjoittamisen, kuvien ja videoiden lataamisen sivuille sekä sosiaalisen median käytön mm. Facebook, Flickr, Youtube.

8.11.2012 Off-the-Records -päivän aiheena ovat digitaalisten taitojen osaaminen, elinikäinen oppiminen sekä nonformaali oppiminen ja työssäoppiminen osana taide- ja kulttuurialan koulutusta ja sitä kautta osana hyvinvoivaa menestyvää työelämää. Päivän aikana käydään läpi erilaisia yhteisiä hankemahdollisuuksia. Tarkempi ohjelma lähetetään ennen tapaamista ja tulee myös offtherecords.metropolia.fi-sivuille. Tervetuloa!

 

OHJELMA

Keskiviikko 7.11.2012

8.30–12.00 Uusimaa-päivän ohjelmaa – ohjelma liitteenä
www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Kulttuuri/Kuul-fileitä/Kulttuuri_rakentaa_uutta_maata.pdf

12.00 Tervetuloa Off-the-Records-tapaamiseen – Metropolia, Hämeentie 161, kokoushuone 2007

Lounas

13.30–14.30 Metropolian tervehdys ja esittely / Uusimaa-päivän työpajat
www.metropolia.fi/koulutusohjelmat/kulttuuri-ja-luova-ala

15.00 Tekniikan museo, bussikuljetus Tekniikan museon pihalta Annantalolle
www.tekniikanmuseo.fi

16.15 Nuorten toimintakeskus Happi
happi.nettiareena.fi

17.00 Annantalo
www.annantalo.fi

18.00 Kulttuuriareena Gloria
nuoriso.hel.fi/gloria

19.00 Päivälehden museo ja iltabuffee – Museon toimintaa ja Off-the-Records-hankkeen esittelyä
www.paivalehdenmuseo.fi

 

Torstai 8.11.2012
Metropolia Hämeentie 161, huone 150

9.30–11.00 Off-the-Records-ohjausryhmän kokous

11.00–13.00 Off-the-Records-hankkeen päämäärät ja yhteistyötahot
ESR-ohjelmakausi 2014–2020, Taina Lommi, Uudenmaan ELY-keskus
Life long learning programme / ohjelmakausi 2014–2020, CIMOn terveiset

13.00–14.00 Lounas

14.00–15.00 LLP-hakemusryhmä – palaute ja aikataulu vuoden 2013 hakuun

 

OFF-THE-RECORDS-OHJAUSRYHMÄN KOKOUS
8.11.2012 klo 9.30
Metropolia ammattikorkeakoulu, Kulttuurin ja luovan alan korkeakouluyksikkö, Hämeentie 161, huone 150

 1. Ohjausryhmän kokouksen avaus
 2. Off-the-Records-hankkeen toiminnan päämäärät
 3. Rahoittajan terveiset
 4. Ohjausryhmän jäsenten esittely
 5. Off-the-Records-työpajojen ja seminaarin aikataulu 2013
 6. Muut esilletulevat asiat
 7. Seuraava Off-the-Records-ohjausryhmä Tallinnassa 11.12. klo 14.00

 

Seminaariin on kutsuttu vuosien 2009–2012 kansalliset ja kansainväliset yhteistyötahot:

Kultuurikatel / Tallinn Creative Hub
Tallinn City Sports and Youth Department
Tallinn University, Baltic Film and Media School
Estonian Academy of Art, Open Academy
Avastusõpe MTÜ
Viro-instituutti Suomessa

Kulturhuset, Culture Department, City of Stockholm
Kulturskolan, Culture Department, City of Stockholm

Foundation Riga 2014
Centre of Creative Learning ”Annas 2”, Riga
Latvian Academy of Culture, Riga
University of Latvia, Institute of Philosophy and Sociology, Riga

Jugend- und Familienstiftung des Landes Berlin

Instituto Luigi Sturzo, Roma

Helsingin kaupungin hallintokunnista hankkeisiin ovat osallistuneet: kulttuuritoimi, nuorisotoimi, taidemuseo, kaupunginmuseo, kaupunginarkisto, kirjasto, kaupunginteatteri

Muut:
Uudenmaan Ely-keskus
Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO
Helsingin kaupungin hallintokeskus